my na Facebooku


 
DAN EUROPE

 

TERMINY WYJAZDÓW NURKOWYCH
W 2018 ROKU

 
nasza baza - wrak Manta
nasz baza w Ińsku

 
testy sprzętu nurkowego
testy sprzętu nurkowego

 

najlepsze miejsca nurkowe w północno-zachodniej Polsce

 

najlepsze miejsca nurkowe w Niemczech

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Szkolenia DAN
Pierwsza pomoc tlenowa w wypadkach nurkowych
Kurs Pierwszej Pomocy Tlenowej w wypadkach nurkowych stanowi podstawowy poziom szkolenia nurka (i wykwalifikowanych osób nienurkujących) rozwijający umiejętności lepszego rozpoznawania możliwych urazów związanych z nurkowaniem oraz udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych (EMS) i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej.
1_76_o2_.jpg
Zaawansowana pierwsza pomoc tlenowa w wypadkach nurkowych
Kurs wypadków nurkowych jest programem szkoleniowym dla tych, którzy w ciągu minionych 12 miesięcy odbyli i zaliczyli kurs Pierwszej Pomocy Tlenowej DAN w wypadkach nurkowych. Ma za zadanie wyszkolić Ratowników Tlenowych DAN w umiejętności korzystania z zastawki dodatniego ciśnienia (np. MTV100) i/lub worka samorozprężalnego (BVM), stosownie do lokalnie obowiązujących przepisów i uregulowań.
1_77_adv.jpg
Medical Oxygen Rebreather
Tlenowy Rebreather Medyczny (MO2R) powstał w celu dostarczania poszkodowanemu tlenu o wysokim stężeniu przez okres do ośmiu godzin przy użyciu jedynie małej butli tlenowej.Jest to duża korzyść dla przytomnego i oddychającego poszkodowanego nurka umożliwiając mu ciągłe oddychanie tlenem w sytuacji dużej odległości do ośrodka medycznego lub opóźnień w transporcie.Podczas kursu DAN MO2R Ratownicy Tlenowy DAN dowiedzą się, kiedy zasadne jest użycie Tlenowego Rebreathera Medycznego oraz jak go zmontować i używać.Dzięki Tlenowemu Rebreatherowi Medycznemu i przeszkolonym w jego używaniu nurkom, nurkowanie w odległych miejscach będzie bardziej bezpieczne niż kiedykolwiek.
1_78_mo2r.jpg
Pierwsza Pomoc tlenowa w wypadkach wodnych
Kurs pierwszej pomocy tlenowej w wypadkach na wodzie stanowi szkolenie umiejętności rozpoznawania możliwych urazów związanych z pobytem w/na wodzie oraz udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych (EMS) i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej.
1_79_aqu.jpg
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia spowodowanych przez zwierzęta i rośliny morskie
Kurs dotyczący urazów stanowi wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nienurkujących), aby rozpoznawać niebezpieczne rośliny i zwierzęta podwodnego świata, nauczyć rozróżniać możliwe urazy, udzielać właściwej pierwszej pomocy w tych przypadkach, a przede wszystkim jak unikać takich urazów.
1_80_hml.jpg
Kurs używania defibrylatorów automatycznych w wypadkach nurkowych
Kurs DAN obsługi automatycznego defibrylatora (AED) stanowi wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nienurkujących) i uczy lepszego rozpoznawania objawów ostrzegających (zwiastunów) przed nagłym zatrzymaniem krążenia oraz zastosowania pierwszej pomocy na poziomie podstawowych zabiegów reanimacyjnych z zastosowaniem defibrylatora automatycznego do czasu przybycia służb medycznych (EMS) i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej.
1_81_aed.jpg

 
SZCZECIŃSKIE CENTRUM NURKOWE "DIVE DEVIL", 70-376 Szczecin, ul. 5-go Lipca 23 B, tel.: 91 484 0164