<<PolisySzkolenia DANWskazówki Bezpieczeństwa

    


my na Facebooku


 
DAN EUROPE

 

TERMINY WYJAZDÓW NURKOWYCH
W 2018 ROKU

 
nasza baza - wrak Manta
nasz baza w Ińsku

 
testy sprzętu nurkowego
testy sprzętu nurkowego

 

najlepsze miejsca nurkowe w północno-zachodniej Polsce

 

najlepsze miejsca nurkowe w Niemczech

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wskazówki Bezpieczeństwa
PRZED NURKOWANIEM

- Naukę nurkowania pobieraj u doświadczonych instruktorów

- Uczestnicz w kursach doskonalących, pierwszej pomocy, kursach pomocy tlenowej

- Poddawaj sie corocznym badaniom u lekarza klubowego (specjalisty medycyny nurkowej)

- Nie rozstawaj sie z zestawem pierwszej pomocy tlenowej i zawsze sprawdzaj jego działanie

- Nie zapominaj o karcie członkowskiej DAN, sprawdzaj jej ważność

- Po każdych 3-4 dniach nurkowania rób jednodniową przerwę

- Z rozsądkiem spożywaj pokarmy i płyny.

- Unikaj alkoholu

W CZASIE NURKOWANIA

- Zawsze nurkuj z partnerem i zabezpieczeniem z powierzchni

- Bierz pod uwagę obecność prądów morskich i aktualny stan morza

- Zawsze korzystaj z bojki, kamizelki ratunkowo-wyrównawczej, ciśnieniomierza, głębokościomierza, zegarka i zawsze nurkuj z tabelami dekompresyjnymi nawet, jeśli używasz komputera

- Nie nurkuj w trybie yo-yo!

- Przy wynurzaniu nie przekraczaj 9-10 m/min i jeśli to możliwe jeszcze zwolnij na ostatnich metrach

- Nigdy nie zatrzymuj oddechu w trakcie wynurzania

- Na głębokosci 4-5 m zawsze zrób 5-minutowy przystanek bezpieczeństwa

PO NURKOWANIU

- Unikaj utraty ciepła poprzez odpowiedni ubiór

-  W przypadku podejrzenia choroby dekompresyjnej nigdy nie odbywaj dekompresji w wodzie

- Unikaj wysiłku i nigdy nie lekceważobjawó jeśli wystąpiły pó.

- Skontaktuj sie DAN, aby wyjaśnić wątpliwości

- Planując lot samolotem zachowaj odpowiedni odstęp czasowy po ostatnim nurkowaniu. Zgodnie z zaleceniami DAN obowiązuje 12 godzinna przerwa po pojedynczym nurkowaniu bez przystanków dekompresyjnych i 24 godzinna po nurkowaniu powtórzeniowym lub nurkowaniu z przystankami dekompresyjnym


 
SZCZECIŃSKIE CENTRUM NURKOWE "DIVE DEVIL", 70-376 Szczecin, ul. 5-go Lipca 23 B, tel.: 91 484 0164