>>
Menü
Tauchschule
Tauchschulungen
Tauchbasis
Tauchreisen
Fotogalerie
E-Mail
 

    

 
turystyka
 

 
DAN EUROPE
Tauchschulungen und Versicherung

 

Termine für Tauchreisen

 

Die besten Tauchplätze in Westpommern

 

Tauchplätze auf dem deutschen Gebiet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

W 1985 Dick Rutkowski (który wcześniej był szefem szkolenia NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration i dla nich opracował nitroksowe programy szkoleniowe) zakłada IAND (International Association of Nitrox Divers), która rozpoczyna regularne szkolenie nurków rekreacyjnych w zakresie nitroksu (PADI dopiero 11 lat póŸniej). Jest pierwszą federacją, która certyfikuje nurków nitroksowych.
W 1991 IAND opracowuje pierwsze standardy nadawania uprawnień nurkom używającym innych mieszanin niż powietrze (nitroks i trimiks). Również w 1991 roku IANTD jest pierwszą federacją oferującą programy szkoleniowe w nurkowaniach technicznych: Deep Air, Cave and Wreck Penetration, Rebreathers.
W 1992 IAND łączy się z EATD (European Association of Technical Divers) i powstaje IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers). W 1995 roku IANTD było pierwszą organizacją oferującą ubezpieczenie dla instruktorów szkolących nurków technicznych.
Praktycznie w każdym aspekcie nurkowania jest to organizacja dzięki której rozwój nurkowania znacznie się przyśpieszył. Wprowadza ona nowości i nowe standardy na długo przed innymi federacjami.
Obecnie jest jedyną federacją techniczną która oferuje szkolenia na każdy produkowany typ rebreathera (powyżej 100 sztuk wyprodukowanych).
Jeśli chcesz się szkolić technicznie wybór jest prosty - IANTD.

 

SCN DIVE DEVIL, 70-376 Szczecin, ul. 5-go Lipca 23 B, tel.: 91 484 0164