https://divedevil-sklep.pl/

tel. 914 840 164
tel. 601 725 077
tel. 602 355 459

my na facebook

Home » Oferta szkoleń » Szkolenie RESCUE

Szkolenie RESCUE

Nadejdzie czas, gdy zyskasz już duże doświadczenie jako nurek. Masz już stopień AOWD i prawdopodobnie kilka specjalizacji  jesteś ekspertem w interesujących Cię dziedzinach nurkowania. 
Zaczynasz szukać nowych wyzwań, chciałbyś podnieść swój profesjonalizm, stać się zaufanym partnerem dla innych nurków. 

Nurkujesz już w trudniejszych warunkach i zdajesz sobie sprawę, że zapewnienie bezpieczeństwa Tobie i Twoim przyjaciołom jest jedną z podstawowych rzeczy, warunkujących udane nurkowanie. 
Czas nauczyć się ratownictwa. Podczas pięciu wykładów i 12 ćwiczeń w wodzie nauczymy Cię, jak zapobiegać, rozpoznawać i postępować w sytuacjach awaryjnych, które mogą wystąpić podczas nurkowania. Posiadając certyfikat Rescue Diver staniesz się pewnym i bezpiecznym partnerem w nurkowaniu. 

Aby przystąpić do tego kursu musisz mieć ukończone 15 lat.Kurs Nurka Ratownika jest ważnym i podstawowym krokiem, dla każdego płetwonurka, który chce rozwinąć swoje umiejętności poza poziom typowego nurkowania rekreacyjnego. 

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą rozwinąć konieczną wiedzę oraz umiejętności dla przeprowadzania efektywnych akcji ratunkowych, radzenia sobie z wypadkami nurkowymi, udzielania pierwszej pomocy oraz które, zamierzają zakwalifikować się na kursy Divemastera oraz wyższe.

Wymagania:

  • Ukończone 15 lat (lub 1215 lat dla stopnia Junior Rescue Diver) 
  • Posiadać certyfikat AOWD lub równorzędny 
  • Posiadać przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy – EFR 
  • Własny sprzęt (lub wypożyczenie w naszym centrum) 

Szkolenie teoretyczne:

  • Cztery wykłady z ratownictwa i pierwszej pomocy w wypadkach nurkowych, 
  • Egzamin z teorii 

Szkolenie Praktyczne:

  • Dwanaście ćwiczeń ratowniczych w minimum pięciu sesjach nurkowych. 

Czas trwania Kursu:

  • Minimalny czas to 34 dni lub w systemie weekendowym 23 weekendy 

Uprawnia do:

Nurkowania z partnerem do głębokości 30 metrów (mieszcząc się w limitach bezdekompresyjnych) oraz daje możliwość uczestnictwa we wszystkich specjalizacjach nurkowych PADI, a także w kursie Divemaster lub ubiegania się o stopień Master Scuba Diver.