https://divedevil-sklep.pl/

tel. 914 840 164
tel. 601 725 077
tel. 602 355 459

my na facebook

Home » Oferta szkoleń » Szkolenie Junior

Szkolenie Junior

To oferta adresowana do najmłodszych adeptów nurkowania (granica wieku minimum 10 lat). Nadanie stopnia uzależnione jest od kompetencji studenta oraz od tego w jakim stopniu może zrozumieć zasady nurkowania. Kursanci muszą wykazać się opanowaniem wiedzy podczas quizów oraz egzaminu końcowego zgodnie ze standardami kursu Open Water Diver. 

Kurs obejmuje: 

  • zajęcia teoretyczne, zakończone egzaminem w formie testu wyboru, zajęcia basenowe ze sprzętem, nurkowania na wodach otwartych,
  • ukończenie kursu gwarantuje uzyskanie licencji honorowanej na całym świecie,

Osoba z certyfikatem Junior Open Water Diver może nurkować w towarzystwie certyfikowanego pełnoletniego nurka do głębokości 12 metrów. Po ukończeniu 15 roku życia, certyfikat zamieniany jest na licencję Open Water Diver. 

Osoby w wieku 10 - 11 lat muszą nurkować pod opieką rodzica, opiekuna lub certyfikowanego asystenta (a nie tylko osoby dorosłej) do chwili ukończenia 12 lat, dlatego zaleca sie aby w kursie uczestniczył również pełnoletni członek rodziny Juniora.