https://divedevil-sklep.pl/

tel. 914 840 164
tel. 601 725 077
tel. 602 355 459

my na facebook

Home » Oferta szkoleń » Szkolenie nitrox

Szkolenie nitrox

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych.

Uprawnienia pozwalają na nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. pp O2  0.16 MPa) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia PADI i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, które obejmują 6 godzin wykładów oraz 2 nurkowania (bez przystanków dekompresyjnych) w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień PADI o minimalnym czasie każdego nurkowania 20 minut i maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 0.14 MPa. 

Wymagania:

Uczestnik kursu Nitrox powinien mieć ukończone 16 lat, posiadać stopień Płetwonurka OWD PADI oraz posiadać 25 udokumentowanych nurkowań (poza nurkowaniami kursu podstawowego) w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs