https://divedevil-sklep.pl/

tel. 914 840 164
tel. 601 725 077
tel. 602 355 459

my na facebook

Home » Oferta szkoleń » Szkolenie nocne

Szkolenie nocne

Nurkowanie nocą, kiedy panują zupełnie odmienne warunki niż w dzień, stawia przed nurkiem dużo większe wymagania względem jego umiejętności i wiedzy. Kurs ten ma na celu przygotować nurka do bezpiecznego nurkowania w warunkach nocnych, rozwinąć jego umiejętności i poszerzyć wiedzę. 

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, które zapoznają kursanta z: 

  • technikami nurkowania w nocy 
  • sprzętem wykorzystywanym w nurkowaniu nocnym 
  • przedstawicielami nocnych form życia podwodnego 
  • zasadami planowania nurkowania nocnego 
  • prawidłowymi zachowaniami podczas nurkowania w nocy 

Zajęcia praktyczne polegają na wykonaniu 3 nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych, w czasie których są ćwiczone i utrwalane procedury związane z nurkowaniem nocnym. 

Uprawnienia: 

Po uzyskaniu certyfikatu Nurek Nocny (Night Diver) PADI możesz planować, organizować, przeprowadzać i logować nurkowania nocne. 

Wymagania: 

  • ukończone 12 lat (od osób poniżej 18tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie) 
  • posiadanie certyfikatu PADI OWD lub stopnia równoważnego 
  • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia